Aplikacja Imieniny

Projekt wewnętrzny. Aplikacja webowa oraz aplikacja na system Android. Proste narzędzie wysyłające powiadomienia o dzisiejszych lub jutrzejszych imieninach. Aplikacja zapewnia:
- Możliwość ustawienia godziny powiadomienia
- Podgląd kalendarza ze wszystkimi imieninami
- Bezpieczeństwo oraz brak reklam

Adres aplikacji na system Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.proclever.imieniny

1 2 3