Strona SKN ASAP

Strona wykonana dla Studenckiego Koła Naukowego ASAP, działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Adres strony: http://asap.ue.poznan.pl/